login
Telefon: 035 500 79
KAMPANJ

Torvströ 300 L

Artnr: 180

Ren torv. Till strö i djurstallar. Fukt och ammoniakbindande. Lågt PH-värde gör att bakterier inte ger tillväxt i t ex. djurens hovar. Restprodukten går snabbt att använda som gödselmedel.